22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola
22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola

Ágora

O Centro Diocesano de Formación Teolóxico-Pastoral “Ágora” é un organismo encargado da formación permanente na fe.

A creación

O 6 de setembro de 2006 o Bispo emérito, D. José Diéguez Reboredo, creou o organismo encargado da formación dos Axentes de Pastoral formado por D. Julio Andión Marán, D. Guillermo Juan Morado, D. Juan Luis Martínez Lorenzo, D. José Eugenio Nerga Menduiña e D. Clodomiro Ogando Durán, actuando como moderador o Delegado Episcopal para a Educación na fe D. Juan Luis Martínez Lorenzo.

Con este Decreto o Sr. Bispo facía realidade un desexo amplamente manifestado durante as Asembleas sinodais, recollido e aprobado na proposta 27 do Sínodo: “Establecer un organismo diocesano que atenda, coordine e promova a formación dos axentes de pastoral nos ámbitos: teolóxico, pastoral, litúrxico, comunitario e social”.

O nome

“Ágora” ten claras reminiscencias paulinas. Os Feitos dos Apóstolos nárrannos que durante a estancia de Paulo en Atenas “… dialogaba na sinagoga cos xudeus. E todos os días na ágora cos que acodían alí” (Feitos 17, 17). A ágora era para Atenas o centro social e científico da cidade. San Paulo converteuno tamén nun lugar onde poder dar a coñecer a Cristo. Ao elixir este nome procúrase pór de manifesto que a formación cristiá pódese impartir en moitas ágoras –a familia, a escola, o traballo, a rúa…–, e tamén que a formación non é o privilexio duns poucos, senón o dereito e o deber de todos, dispostos tamén a asumir a esixencia de colaborar na tarefa educativa dos demais.

A finalidade

Prestar un servizo á educación permanente da fe dende a profundización sistemática da mensaxe cristiá, por medio dun ensino teolóxico que eduque realmente na fe, faga crecer a intelixencia da mesma e capacite ao cristián para dar razón da súa esperanza no mundo actual.