4/08/2020

,

San Juan María Vianney

Apostolado Segrar

Apostolado Segrar

Delegado Episcopal de Apostolado Segrar:

D. Juan José González Estévez

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións Diocesanas:

Delegación de Pastoral Familiar

Delegación de Pastoral Xuvenil

Delegación de Pastoral Universitaria

Delegación de Pastoral Obreira

Delegación de Pastoral na Estrada

  • D. Alfredo Jorge Carrera

Delegación de Relacións Sociais

  • D. Ángel Dorrego