28/06/2022

,

San Ireneo
28/06/2022

,

San Ireneo

Apostolado Segrar

Apostolado Segrar

Delegado Episcopal de Apostolado Segrar:

D. Juan José González Estévez

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións Diocesanas:

Delegación de Pastoral Familiar

Delegación de Pastoral Xuvenil e Universitaria

Delegación de Pastoral Obreira

Delegación de Pastoral na Estrada

Consello Diocesán de Laicos