22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola
22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola

Apostolado Segrar

Apostolado Segrar

Delegado Episcopal de Apostolado Segrar:

D. Juan José González Estévez

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións Diocesanas:

Delegación de Pastoral Familiar

Delegación de Pastoral Xuvenil e Universitaria

Delegación de Pastoral Obreira

Delegación de Pastoral na Estrada

Consello Diocesán de Laicos