22/01/2021

,

San Vicente

Apostolado Segrar

Apostolado Segrar

Delegado Episcopal de Apostolado Segrar:

D. Juan José González Estévez

Nesta Delegación Episcopal articúlanse e coordínanse as seguintes Delegacións Diocesanas:

Delegación de Pastoral Familiar

Delegación de Pastoral Xuvenil

Delegación de Pastoral Universitaria

Delegación de Pastoral Obreira

Delegación de Pastoral na Estrada

Delegación de Relacións Sociais

Consello Diocesán de Laicos