22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena
22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena

Santa María de Pazos

Santa María de Pazos

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santa María de Pazos

Información
horarios de misas
Inverno:
Martes: 19:00 hrs.
Domingos e festivos: 10:00 hrs.

Verán:
Martes: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 10:00 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.