25 de Abril de 2024

,

San Marcos
25 de Abril de 2024

,

San Marcos

Santiago de Baldráns

Santiago de Baldráns

Utilice el buscador para encontrar su parroquia más rápidamente

Santiago de Baldráns

Información
horarios de misas
Inverno:
Sábados: 19:00 hrs.
Domingos e festivos: 11:00 hrs.

Verán:
Sábados: 20:00 hrs.
Domingos e festivos: 11:00 hrs.
OBSERVACIONES
Os cambios de horarios realizaranse có cambio de hora oficial.
Non hai culto de luns a venres. A misa dominical alternarase en función da semana celebrándose o sábado ou o domingo (nunca haberá misa ambolos dous días nunha mesma semana).