25 de Xullo de 2024

,

Santiago Apóstol
25 de Xullo de 2024

,

Santiago Apóstol

Jesús Martínez, ecónomo diocesano: «Soster unha parroquia, primeiro, consiste en ter persoas»

Jesús Martínez, ecónomo diocesano: «Soster unha parroquia, primeiro, consiste en ter persoas»
Foto: Jesús Martínez Carracedo durante el curso de gestión parroquial para seglares.

O coidado da economía e a preocupación polo sostemento vertebrou unha das principais liñas do Plan Pastoral 2022-2023, no que se concretaba a posta en marcha dun curso de xestión parroquial para segrares. Este curso, pivotado polas vigairías de Pastoral e Economía, levouse a cabo en dúas sesións entre febreiro e marzo para así, tamén, materializar o artigo 537 do Código de Dereito Canónico que establece que en cada parroquia debe haber un consello de asuntos económicos no que os fieis prestan a súa axuda ao párroco na administración dos bens.  

Máis recentemente, o 6 de xuño de 2023, continuando coa preocupación da economía diocesana, o bispo de Tui-Vigo, Mons. Luís Quinteiro, aprobou a constitución da Comisión Diocesana para o Sostemento da Igrexa, formada por un grupo de 8 persoas —sacerdotes e, tamén, profesionais laico vinculados á empresa privada—, seguindo así as recomendacións da Conferencia Episcopal Española (CEE) de constituír unha comisión que sensibilice á comunidade diocesana e traballe pola corresponsabilidade no sostemento da Igrexa, co fin de impulsar a dimensión pastoral, comunicativa e económica da corresponsabilidade eclesial, pola presente, conforme á normativa canónica vixente.

No decreto publicado pola diocese de Tui-Vigo, o bispo de Tui-Vigo decretou a creación dun equipo de oito persoas, formado por laico e sacerdotes. Entre os membros desta comisión está Jesús Martínez Carracedo, ecónomo diocesano, que explica con máis detalle a función e o obxectivo desta comisión. 

Cando escoitamos sostemento da Igrexa, adoitamos pensar no criterio económico.

O primeiro que temos que dicir é que é unha comisión que ten un aspecto económico, pero, sobre todo, é unha comisión de ámbito pastoral. Tería pouco sentido que a Igrexa tivese diñeiro e non persoas —catequistas, voluntarios de Cáritas, etc.—. Soster unha parroquia, primeiro, consiste en ter persoas.

Ao ter persoas temos vida parroquial, pero tamén necesidades económicas

Cando temos vida pastoral, a vida esixe poñer ao servizo desa vida todo o que temos. Neste caso, as persoas poden dar: tempo á súa parroquia; nese tempo, poden dar, tamén, os seus talentos, porque cada persoa ten un carisma, un talento, co que achegamos algo especial á comunidade; e, por último, as actividades pastorais fanse en locais ou xeran outro tipo de gastos que tamén necesitan diñeiro.

Sen o primeiras —tempo e talento—, sen vida, unha parroquia está pechada e non necesita diñeiro. Nese caso, necesita abrir as portas para que se encha de xente.

Desde as parroquias, como podemos axudar aos fieis a que sentan a parroquia como algo seu e a coiden?

Para min, o primeiro é que unha parroquia teña os seus locais abertos para poder entrar a rezar nalgúns momentos do día, para poder atoparnos. No rural, un párroco pode ter cinco ou sete parroquias e non pode estar a abrir a igrexa, pero sempre hai unha veciña/ou ao que lle custará menos abrir a igrexa un par de horas ao día porque vive á beira da igrexa ou está xubilado. Haberá quen poida ofrecerse a rezar o rosario, durante media hora.

Iso xa empeza a dar vida á parroquia: estar abertos os locais e estar abertas as persoas para dar algo de si cambia todo o rostro da parroquia.

Que accións levaranse a cabo?

A comisión primeiro ten que facer un traballo de planificar cales van ser as súas actividades a partir de agora. Unha delas é servir de leito  para que en cada parroquia reflexiónese sobre este ámbito da sustentabilidade e mesmo crear unha pequena comisión que expoña dúas ou tres accións que poidan levar a cabo para que a parroquia poida ter nenos en catequeses ou ter asistencia caritativa. A comisión colaborará nisto, tanto na creación como no asesoramento parroquial, que se complementará con outras accións a nivel diocesano para axudar a todos.

A Comisión, do mesmo xeito que as parroquias ou delegacións diocesanas, necesitan dos medios de comunicación. Como poden os medios axudar a esta comisión?

De entrada, os medios xa forman parte da comisión que conta co delegado de Medios de Comunicación Social da diocese, Alberto Cuevas. Ao mesmo tempo, a comisión busca visibilizar e concienciar, tanto á sociedade como ao resto da diocese, sobre a idea de que non sostemos só unha igrexa, senón que tamén sostemos unha serie de valores e de aspectos, por exemplo, a nivel familiar, turístico, etc.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp