20 de Xuño de 2024

,

Santa Florentina de Cartagena
20 de Xuño de 2024

,

Santa Florentina de Cartagena

O clero elixiu os seus representantes no “senado do bispo”

O clero elixiu os seus representantes no “senado do bispo”

A finais do pasado mes de maio, o Bispo da diocese publicou o Decreto de convocatoria de eleccións para a renovación antes do 20 de xuño do Consello Presbiteral de Tui-Vigo, ao transcorrer os 4 anos de vixencia do anterior. Por iso, desde o inicio do mes de xuño o clero ao servizo da diocese participou nas eleccións convocadas para o efecto e estas están xa tiveron lugar tanto nos 14 Arciprestados ou zonas do territorio diocesano (154 sacerdotes), como nos dous grupos de clero non parroquial (37 sacerdotes) e nos tres do clero relixioso (27 membros) como xesuítas, salesianos, capuchinos, franciscanos…

Ademais dos 19 membros electivos do Consello de Presbiterio, os estatutos prevén a pertenza a el doutros membros natos en función dos seus encargos (12) e algúns outros de designación episcopal (5). O renovado Consello Presbiteral, unha vez acéptense as actas e o Bispo designe a algún membro máis, celebrará a asemblea constitutiva o día 3 de xullo ás 10,30 da mañá, no Salón de Actos do Seminario Maior de Vigo.

O Consello de Presbiterio é un organismo formado por sacerdotes representantes dos seus compañeiros presbíteros ao que o Concilio Vaticano II atribuíu a tarefa de aconsellar e axudar ao bispo sobre os diversos temas que afecten á pastoral. O Código de Dereito Canónico refírese a este consello como ao “senado do bispo”. No organigrama da Igrexa católica ten o Bispo – ademais do Consello Episcopal cuxos membros el voluntariamente designa-, outros “consellos canónicamente establecidos” que lle asesoran, e nalgúns casos tamén controlan, nas tarefas de pastorear e gobernar a vida das dioceses: o Colexio de Consultores, os Párrocos Consultores, o Cabildo Catedralicio, o Consello de Asuntos Económicos e o Consello Diocesano de Pastoral.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp