25 de Abril de 2024

,

San Marcos
25 de Abril de 2024

,

San Marcos

«Igrexa polo Traballo Decente» publica un manifesto con motivo do Día Internacional da Muller

«Igrexa polo Traballo Decente» publica un manifesto con motivo do Día Internacional da Muller
FOTO.- © Iglesia por el Trabajo Decente

Ante a proximidade do Día Internacional da Muller, que se celebra o 8 de marzo, a iniciativa «Igrexa polo Traballo Decente» publicou, baixo o lema «Por ti, polo meu traballo decente», un manifesto no que reclaman políticas que fomenten a igualdade ante a situación de maior desemprego, temporalidade e xornada parcial que sofren as mulleres. Na diocese de Tui-Vigo, a Irmandade Obreira de Acción Católica (IOAC) promove as accións deste colectivo.

A iniciativa «Igrexa polo Traballo Decente» está conformada por entidades e organizacións de inspiración cristiá: Cáritas, Conferencia Española de Relixiosos (CONFER), Irmandade Obreira de Acción Católica (IOAC), Xustiza e Paz, Mocidade Estudante Católica (MEC) e Mocidade Obreira Cristiá (MOC). O obxectivo é favorecer dinámicas para sensibilizar, visibilizar e denunciar sobre o traballo humano o traballo humano e anunciar o concepto de traballo decente «cara ao interior das nosas organizacións, cara á Igrexa en xeral e cara á sociedade».

Manifesto de ITD para o Día Internacional da Muller de 2024

«As mulleres están máis golpeadas polo desemprego, a brecha salarial, a temporalidade, a parcialidade, e a súa participación na toma de decisións das empresas segue sendo inferior» [1].

As organizacións que formamos parte da iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD), denunciamos a situación de desigualdade que continúan sufrindo as mulleres e hoxe máis que nunca reclamamos un traballo que supoña que mulleres e homes traballamos en igualdade, dignidade, liberdade e seguridade: «Por ti, por min, traballo decente».

Os coidados como piar invisible. O 8 de marzo é un recordatorio constante da loita incansable das mulleres pola igualdade, a xustiza e o recoñecemento en todos os ámbitos. Un aspecto fundamental é o papel nos coidados que tradicionalmente lles foi asignado ás mulleres e que segue sen valorarse nin recoñecerse. Cremos que é imperativo que reflexionemos sobre a necesidade de recoñecer e redistribuír equitativamente a carga dos coidados. Reclamamos políticas que apoien a conciliación laboral e medidas que fomenten a igualdade no fogar e no traballo.

Ben común. Cando as mulleres teñen igualdade de acceso e oportunidades no ámbito laboral, non só as beneficia a elas individualmente, senón que tamén contribúe ao ben común, é dicir, a que todas as persoas poidan vivir dignamente. Os estudos demostran que a diversidade no lugar de traballo non só é ética, senón tamén economicamente rendible. As empresas e organizacións con liderado diverso tenden a ser máis innovadoras e resilientes. Polo tanto, esiximos investir na igualdade como acto de xustiza social e estratexia intelixente para promover o ben[2]. A brecha salarial segue sendo un claro expoñente de desigualdade, situándose no 18,7%[3].

A importancia da Educación. Na educación tamén existe a brecha de xénero. As mulleres adoitan estar vinculadas a estudos académicos ou formación relacionada cos coidados, como son a enfermería, o apoio doméstico, a limpeza, a educación… Ademais, as mulleres que se atopan en ámbitos lóxico- matemáticos como son enxeñerías etc., en moitas ocasións teñen que demostrar que son persoas válidas e que merecen estar aí. Por isto, reclamamos que se fomenten as capacidades de cada persoa, o acceso igualitario a unha educación de calidade, desde a educación primaria ata a formación profesional e universitaria, sen importar o xénero, como paso crítico para romper os ciclos de pobreza e desigualdade.

Para lograr avances significativos, é esencial que os gobernos, as empresas e a sociedade colaboren na posta a punto de políticas e prácticas que promovan a igualdade. Só entón poderemos alcanzar un futuro onde cada muller, sen importar a súa orixe ou circunstancias, teña a oportunidade de desenvolverse plenamente e contribuír ao ben común.

O papel da muller na Igrexa. ITD súmase á reivindicación dun grupo cada vez máis numeroso de mulleres cristiás, que desde o movemento «Revolta de Mulleres na Igrexa» veñen esixindo cambios profundos: «Nós non é que sexamos mulleres que se foron da Igrexa, non, non. Somos mulleres cun compromiso activo dentro dela, pero reivindicamos ter voz e voto nas estruturas da Igrexa e incrementar a participación na toma de decisións»[4] .

_____________________________________________

[1]  Observatorio de Igualdade e Emprego (OIE)

[2] Diversidade e Liderado: Un binomio clave que hai que reforzar.

[3]  OIE – Observatorio Igualdade e emprego

[4] Pepa Torres, teóloga. Celebración del 8 de marzo en 2023,  vía El Confidencial

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp