25 de Abril de 2024

,

San Marcos
25 de Abril de 2024

,

San Marcos

«Pai, envíanos pastores», lema do Día do Seminario

«Pai, envíanos pastores», lema do Día do Seminario

A Igrexa celebra o 19 de marzo, solemnidade de san Xosé, o Día do Seminarioco lema «Pai, envíanos pastores».  Nas comunidades autónomas nas que non é festivo, celébrase o domingo máis próximo. Este ano, o 17 de marzo.  A Subcomisión Episcopal para os Seminarios elaborou os materiais para apoiar a celebración desta Xornada, que cada ano preséntase como unha ocasión para dar grazas, mostrar apoio aos seminaristas, formadores e as súas familias, ademais de para pedir polas vocacións sacerdotais.   

En a reflexión teolóxica, que se inclúe entre os materiais do día do Seminario deste ano, explícase o significado do lema de esta xornada «Pai, envíanos pastores». No texto sinálase como debe ser un bo pastor na Igrexa. Os verbos «ver e compadecerse, configuran a Xesús como o Bo pastor. A súa compaixón non é só un sentimento humano, senón que é a conmoción do Mesías na que se fixo carne a tenrura de Dios. E desta compaixón nace o desexo de Xesús de nutrir á multitude co pan da súa palabra. Ou sexa, ensinar a Palabra de Dios á xente. Xesús ve; Xesús ten compaixón; Xesús ensina».

Así, subliñan nesta reflexión que «a distancia aparentemente insalvable entre os seres humanos, que faría pensar nun rabaño sen pastor para o que a compaixón é imposible, foi franqueada definitivamente por Xesucristo, o Bo Pastor, que dá a vida polas ovellas. El, á vez que pasa «polos homes» a vía sufrimento, pasa ao Pai a realidade do sufrimento dos homes».

Materiais do Día do Seminario

Descarga os materiais elaborados pola Subcomisión Episcopal para os Seminarios, da Conferencia Episcopal Española, para apoiar a celebración desta xornada

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp