19/09/2020

,

San José de Cupertino

Legión de María

Legión de María

Legión de María

Sede: Vázquez Varela 54 2º D – 36204 VIGO
Presidenta: Dña. Juana Santomé Moreira
Teléfono: 986 260 130
Consiliario: D. Miguel Ángel Castro Quinteiro